Školství

Komentáře k předpisům

 • Školský zákon (561/2004 Sb.) - P. Katzová
 • Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.) - Praktický komentář - V. Pilík / M. Kostková / M. Ventluková
 • Zákon o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.) - H. Poláková
 • Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních (109/2002 Sb.) - M. Macela / A. Křístek

Časopisy

 • Řízení školy
 • Školní poradenství v praxi
 • Speciál pro školní družiny
 • Speciál pro školní jídelny
 

Monografie

 • Právo pro ředitele škol v kostce - M. Puškinová
 • Vedení lidí ve školách a školských zařízeních - I. Trojanová
 • Zpracování osobních údajů školami - V. Bartík / E.Janečková
 • Kompetence řídících pracovníků ve školství - I. Lhotková / V. Trojan / J. Kitzberger
 • Jak úspěšně řídit mateřskou školu - Z. Syslová a kolektiv
 • Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství - I.Lhotková /I. Šnýdrová / M. Tureckiová
 • Personalistika v řízení školy - M. Šikýř / D. Borovec / I. Lhotková
 • Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů - M. Thumsová
 • Segregace, rovná vzdělávací příležitost a závazky státu - D. Jílek / J. Větrovský / K. Šmigová
 • Správní řád - M. Puškinová - Připravujeme
 • Proměna mateřské školy v učící se organizaci - Z. Syslová a kolektiv
 • Přípravné třídy - M. Puškinová a kolektiv

Meritum

 • Pedagogická intervence u žáků ZŠ - L. Krejčová / V. Mertin a kolektiv

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura z oblasti školství

Vaše měsíční náklady: 249 Kč
Roční předplatné specializace Školství : 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017