Soudnictví a vězeňství

Komentáře k předpisům

 • Soudní řád správní (150/2002 Sb.) - Nakladatelství Leges - L. Potěšil / V. Šimíček 
 • Zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.) - V. Kalvodová / J. Kuchta / P. Škvain
 • Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.) - V. Kalvodová
 • Zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.) - J. Grygar
 • Zákon o vyšších soudních úřednících a soudních úřednících státního zastupitelství (121/2008 Sb.) - J. Grygar

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura ve věcech soudů a soudců

Monografie

 • Nové trendy v soudcovské tvorbě práva (Tato monografie je součástí ASPI základ) - M. Tichý / M. Valjentová
 • Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Brusel Ibis) (Tato monografie je součástí ASPI základ) -T. Kyselovská / N. Rozehnalová
 • Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (analýza rozhodnutí dle nařízení Brusel Ibis) (Tato monografie je součástí ASPI základ) - J. Valdhans / N. Rozehnalová a kolektiv
 • Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti - J. Hurdík ml
 • Trest odnětí svobody a jeho výkon - V. Kalvodová -
 • Znalectví - L. Křístek
 • Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy) - M. Princ
 • Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými výkony a činnostmi - M. Kopa (monografie je součástí Základ ASPI)
 • Experti a expertízy - J. Tichý / M. Valjentová (monografie je součástí Základ ASPI)

Vaše měsíční náklady: 163 Kč
Roční předplatné specializace Soudnictví a vězeňství: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017