Správní právo - obecné předpisy

Komentáře k předpisům

 • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU 2016/697) a ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních ůdajů - GDPR - Praktický komentář -  M. Nulíček a kolektiv
 • Kontrolní řád (255/2012 Sb.) - O. Dvorská
 • Kontrolní řád (255/2012 Sb.) Praktický komentář - J. Jelínková
 • Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.) - L. Potěšil / I. Pařízková
 • Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (166/1993 Sb.) - T. Koucká Höfferová / M. Kala /J. Krůta / F. /Púry / R. Suchánek
 • Správní řád (500/2004 Sb.) -J. Hrabák / T.Nahodil
 • Zákon o státní službě (234/2014 Sb.) - J. Pichrt a kolektiv
 • Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci (82/1998 Sb.) - F. Ištvánek / P. Simon / F. Korbel
 • Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) - D. Novák
 • Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.) - M. Kavěna / P. Kolář /A. Furek

Komentované vzory smluv a podání

 • Správní právo
 • Přestupkové řízení

Vybraná judikatura

 • Přehled judikatury k náhradě škody způsobené výkonem veřejné moci, vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím aspektů
 • Vybraná judikatura ve věcech hospodaření s majetkem ČR, odpovědnosti státu za nesprávný výkon státní moci, práva na informace, správního trestání, voleb, referend a politických stran

Meritum

 • Správní řád 2006, 2016  - A. Kliková / P. Průcha / S. Kadečka a kolektiv

Monografie

 • Kontrolní orgány (Tato monografie je součástí ASPI základ) - V. Gabrišová
 • Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu (Tato monografie je součástí ASPI základ) - L. Potěšil
 • Řádné opravné prostředky ve správní řízení (podle správního řádu a stavebního zákona) - Nakladatelství Leges - P. Mates / M. Kopecký
 • Velký německo-český slovník pro veřejnou správu - Nakladatelství Leges - A. Kaňa / F. Schnabel
 • Vyvlastnění z environmentálních důvodů (Tato monografie je součástí ASPI základ) - J. Hanák
 • Ochrana osobních údajů v aplikační praxi - E. Janečková / V. Bartík -
 • Správní věda. Teorie veřejné správy - D. Hendrych a kolektiv
 • Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - R. Michálek

Vaše měsíční náklady: 521 Kč
Roční předplatné specializace Správní právo - obecné předpisy: 6 250 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017