Správní právo - samospráva

Komentáře k předpisům

 • Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.) - M. Děvěrová / T. Havel / R. Mařík / M. Jordán
 • Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.) - V. Těžký / M. Jantoš / K. Siuda
 • Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) - Praktický komentář - P. Šebesta
 • Zákon o obcích (128/2000 Sb.) - M. Kopecký / P. Průcha / P. Havlan /J. Janeček
 • Zákon o krajích (129/2000 Sb.) - R. Cogan
 • Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.) - M. Kopecký
 • Zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) - M. Černínová /K. Černín / M. Tichý
 • Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.) - L. Jemelka / J. Břeň
 • Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.) - L. Jemelka / J. Břeň
 • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.) - F. Rigel a kolektiv
 • Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.) - L. Jemelka /J. Břeň
 • Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) - E. Janečková / P. Mach
 • Zákon o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.) - K. Pondělíčková / V. Štastný
 • Zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.) - P. Rubeš

Komentované vzory smluv a podání

 • Samospráva

Meritum

 • Obce 2006, 2007, 2008, 2009 - S. Kadečka
 • Příspěvkové organizace 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2004, 2015. 2016, 2016, 2017 
  - D. Prokůpková / Z. Morávek

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura z oblasti samosprávy (územní a profesní)

Monografie

 • Dotační právo - Právo prakticky - H. Malíková
 • Trestní odpovědnost zastupitelů, radních a dalších osob při výkonu působnosti územní samosprávy - Právo prakticky  M. Richter
 • Veřejná podpora - Právo prakticky - M. Kincl
 • Právnické osoby obcí a krajů - P. Pospíšil a kolektiv
 • Zpracování osobních údajů obcemi - V. Bartík / E. Janečková
 • Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance - J. Peková / J. Kadeřábková
 • Rozpočtový proces obcí - L. Sedmihradská
 • Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi - P. Havlan a kolektiv (tato monografie je součástí Základ ASPI)

Vaše měsíční náklady: 563 Kč
Roční předplatné specializace Správní právo - samospráva: 6 750 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017