Správní právo - zvláštní předpisy

Komentáře k předpisům

 

 • Krizový zákon (240/2000 Sb.) - J. Vaníček / O. Odehnal
 • Zákon o státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.) - I. Průchová / J. Hanák
 • Lázeňský zákon (164/2001 Sb.) - J. Staněk - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o azylu (325/1999 Sb.) - D. Kosař / P. Molek / V. Honusková / M. Jurman / H. Lupačová
 • Zákon o azylu (325/1999 Sb.)- Praktický komentář - V. Votočková /N. Chmelíčková
 • Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (194/2010 Sb.) - D. Kovalčíková / J. Štandera
 • Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.) - T. Rada / J. Tkáčiková / O. Kunc
 • Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.) - P. Vetešník / E. Stránská / J. Šejvl
 • Zákon o válečných hrobech a pietních místech (122/2004 Sb.) - P. Vetešník / E. Stránská / J. Šejvl

Monografie

 • Povinnost obce zajistit pohřbená aneb tzv. sociální pohřby - J. Šejvl
 • Vstup cizince na území státu - P. Pořízek
 • Pohřebnictví. Právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků - T. Kotrlý  (tato monografie je součástí Základ ASPI)

Vaše měsíční náklady: 246 Kč
Roční předplatné specializace Správní právo - zvláštní předpisy: 2 950 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017