Trestní právo I

Komentáře k předpisům

  • Trestní řád (141/1961 Sb) - A. Draštík / J.Fenyk a kolektiv
  • Trestní zákoník (40/2009 Sb.) - A. Draštík a kolektiv
  • Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb.) - M. Kubíček / P. Polák
  • Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.) -J. Mahdalíčková
  • Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení pro nim (418/2011 Sb.) - J. Fenyk / L. Smejkal
  • Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) - E. Žatecká / M. Hrušáková

Komentované vzory smluv a podání

  • Trestní právo

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Trestní právo I:3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017