Trestní právo II

Komentáře k předpisům

  • Trestní řád (141/1961 Sb) - A. Draštík / J. Fenyk a kolektiv
  • Trestní zákoník (40/2009 Sb.) - A. Draštík a kolektiv
  • Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb.) - M. Kubíček / P. Polák
  • Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.) -J. Mahdalíčková
  • Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení pro nim (418/2011 Sb.) - J. Fenyk / L. Smejkal
  • Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) - E. Žatecká / M. Hrušáková

Komentované vzory smluv a podání

  • Trestní právo

Vybraná judikatura

  • Vybraná judikatura k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech
  • Vybraná judikatura ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců
  • Vybraná judikatura: trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, trestné činy proti majektu - krádež, podvod, zpronevěra, trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I a II,trestné činy proti životu a zdraví / nutná obrana

Časopisy

  • Trestní právo (recenzovaný časopis)
  • Státní zastupitelství (recenzovaný časopis)

Monografie

  • Lichva: trestný čin a společenský jev - L. Koudelka
  • Postavení úřední osoby v trestním právu - M. Fryšták a kolektiv
  • Právní aspekty sebeobrany - E. Janečková
  • Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních - R. Visinger
  • České trestní právo hmotné a procesní v evropském mezinárodním prostředí - V. Kratochvíl (tato monografie je součástí Základ ASPI)
  • Trestní řízení ve věcech mladistvých ve vybraných státech Evropské unie z pohledu harmonizace evropského práva (Tato monografie je součástí ASPI základ) - E. Žatecká

Vaše měsíční náklady: 746 Kč
Roční předplatné specializace Trestní právo II: 8 950 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce  ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017