Účetnictví I

Komentáře k předpisům

  • České účetní standardy č. 701-710 pro některé vybrané účetní jednotky - Praktický komentář - H. Březinová
  • České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) - H. Březinová
  • Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví (500/2002 Sb.) - H. Březinová.) -
  • Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky (500/2002 Sb) - H. Březinová
  • Zákon o auditorech (93/2009 Sb.) - V. Králíček
  • Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) - H. Březinová
  • Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)- Praktický komentář (pro některé vybrané jednotky) - H. Březinová

Vaše měsíční náklady: 79 Kč
Roční předplatné specializace Účetnictví I: 950 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017