Účetnictví II

Komentáře k předpisům

 • České účetní standardy č. 701-710 pro některé vybrané účetní jednotky - Praktický komentář - H. Březinová
 • České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) - H. Březinová
 • Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví (500/2002 Sb.) - H. Březinová.) -
 • Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky (500/2002 Sb) - H. Březinová
 • Zákon o auditorech (93/2009 Sb.) - V. Králíček
 • Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) - H. Březinová
 • Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)- Praktický komentář (pro některé vybrané jednotky) - H. Březinová

Časopisy a odborné články z portálu

 • DAUČ účetnictví (časopis Účetnictví v praxi)
 • DAUČ neziskový sektor (časopis UNES - Účetnictví neziskového sektoru)
 • DAUČ Otázky & odpovědi  (časopis Otázky & odpovědi z praxe)
 • DAUČ zemědělství (dříve časopis Účetnictví, daně a právo v zemědělství)
 

Meritum

 • Účetnictví podnikatelů 2007-2017 - I. Pilařová / J. Strouhal / M. Bulla a kolektiv
 • Účetní souvztažnosti 2007-2013 - H. Bartková
 • Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů 2014, 2016  - J. Krajčová / M. Palochová / Y. Pšenková
 • Účetní závěrka 2007, 2008 - J. Strouhal

Monografie

 • Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek - D. Prokůpková / M. Svoboda
 • Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. aktualizované vydání - H. Březinová
 • Rozumíme účetní závěrce podnikatelů - H. Březinová
 • Nejčastější chyby a omyly účetních - L. Dvořáková
 • Lexikon účetních pojmů (česko-anglicko-německý) - J. Strouhal / J. Bokšová
 • Slovník pojmů IFRS - J. Strouhal
 • Zánik závazků započtením - M. Jägger
 • Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 3.akt. vydání - J. Vychopeň
 • Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností - J. Skálová
 • Nevýdělečné organizace v praxi - J. Stejskal / V. Dobrozemský
 • Nevýdělečné organizace v praxi, 2. vydání - J. Stejskal / V. Dobrozemský
 • Nevýdělečné organizace v teorii, 2. akt. vydání - J. Stejskal / V. Dobrozemský

Vaše měsíční náklady: 496 Kč
Roční předplatné specializace Účetnictví II: 5 950 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017