Ústavní právo

Komentáře k předpisům

 • Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) - J. Šamánek / V. Kvasnicová a kolektiv
 • Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.) - E. Wagnerová / V. Šimíček / T. Langášek / I. Pospíšil a kolektiv
 • Zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.) - E. Wagnerová / M. Dostál / T. Langášek / I. Pospíšil
 • Ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.)  - P. Rychetský a kolektiv
 • Ústava ČR  (1/1993 Sb.) - P. Rychetský a kolektiv
 • Ústava ČR  (1/1993 Sb.) - Nakladatelství Linde - V. Šimíček / J. Filip/P. Molek/L. Bahý'ĺová/M. Podhrázný/R. Suchánek/L. Vyhnánek
 • Zákon o právech příslušníků národnostních menši  (273/2001 Sb.) - D. Kryska / J. Větrovský
 • Zákon o protiprávnosti komunistického režimu (198/1993 Sb.) - K. Šimáčková a kolektiv
 • Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.) - J. Kysela
 • Jednací řád Poslanecké sněmovny (90/1995 Sb.) - J. Syllová / M. Kavěna a kolektiv
 • Kompetenční zákon (2/1969 Sb.) - J. Kněžínek- průběžná aktualizace titulu

Komentované vzory smluv a podání

 • Ústavní soud
 • Evropský soud pro lidská práva

Vybraná judikatura

 • Judikatura Ústavního soudu 1993-2003
 • Vybraná judikatura Evropského soudu pro lidská práva: rozsudky velkého senátu, výběr: svazky I (1999 - 2000) 
  a II (2001 - 2006)

Monografie

 • O právu ústavním - K. Klíma
 • Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe - P. Mikeš
 • Lidská práva v mezinárodní politice - P. Dufek / H. Smekal a kolektiv
 • Ústavní právo Casebook - D. Kosař / M. Antoš / Z. Kühn / L. Vyhnánek
 • Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - I. část Úmluva, II. část Protokoly - P. Mikeš
 • Listina a její realizace v systému veřejného a soukromého práva - P. Klíma
 • Právo na spravedlivý proces - P. Molek
 • Politická práva - P. Molek
 • Judicializace justiční politiky Evropských soudem pro lidská práva - D. Kosař
 • Základní práva - P. Molek

Vaše měsíční náklady: 321 Kč
Roční předplatné specializace Ústavní právo: 3 850 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017