Veřejné sbory

Komentáře k předpisům

  • Zákon o Bezpečnostní informační službě (154/1994 Sb.) - L. Pokorný/J. Chrobák/ M. Fliegel
  • Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů (341/2011 Sb.) - L. Janků/P. Vetešník/K. Jamborová/
    L.Haderková/P.Habarta
  • Zákon o Policii České republiky (273/2008 Sb.) - L. Pokorný/J. Chrobák/ M. Fliegel
  • Zákon o Vojenském zpravodajství (289/2005 Sb.) - L. Pokorný/J. Chrobák/ M. Fliegel
  • Zákon o zpravodajských službách (153/1994 Sb.) - L. Pokorný/J. Chrobák/ M. Fliegel
  • Zákon o zbraních (119/2002 Sb.) - J. Teryngel/A. Kreml

Monografie

  • Kriminalita policistů ČR - L. Salvet - Tato monografie je součástí Základu ASPI
  • Veřejné sbory - P. Mates/J. Škoda/F.Vavera

 

Vaše měsíční náklady: 179 Kč
Roční předplatné specializace Veřejné sbory: 2 150 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017