Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže I

Komentáře k předpisům

  • Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) - komentář k novému zákonu - V. Podešva a kolektiv
  • Zákon o registru smluv (340/2015 Sb.) - V. Podešva / L. Sommer / J. Votrubec / M. Flaškář / J. Harnach /J. Měkota / M. Janoušek - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) - V. Podešva / M. Olík / M. Janoušek /J. Stránský
  • Zákon o ochraně veřejné soutěže (143/2001 Sb.) - D. Raus / A. Oršulová - průběžná aktualizace titulu

veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže I

Vaše měsíční náklady: 113 Kč
Roční předplatné specializace Veřejné zakázky I: 1 350 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017