Zdravotnictví a farmacie

Komentáře k předpisům

 • Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) - I. Krýsa/Z. Krýsová - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.) - Praktický komentář - J. Mach/D. Záleská/A. Buriánek
 • Zákon o zdravotnických prostředcích (26/2014 Sb.) - J. Král
 • Zákon o zdravotních službách (372/2011 Sb.) - Praktický komentář - J. Mach/D. Záleská/A. Buriánek

Vybraná judikatura

 • Kompendium zdravotnické judikatury I. díl - odpovědnost za újmu na zdraví
 • Kompendium zdravotnické judikatury II. díl - trestní odpovědnost ve zdravotnictví
 • Kompendium zdravotnické judikatury III. díl - správní judikatura ve zdravotnictví
 • Kompendium zdravotnické judikatury IV. díl - posudkové lékařství 
 • Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví
 • Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví II: odpovědnost ve zdravotnictví

Monografie

 • Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péčt - Nakladatelství Leges - A. Valuš
 • Právo pro zdravotnické pracovníky - Právo prakticky - L.  Prudil
 • Zdravotnické právo - P. Šustek ú T. Holčapek a kolektiv
 • Dokazování v medicínskoprávních sporech - T. Holčapek
 • Farmaceutické právo - Nakladatelství Erudikum - J. Král
 • Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy - J. Malíř/T. Doležal
 • Právo na ochranu veřejného zdraví - J. Dudová
 • Právo pro zdravotnické pracovníky - L Prudil - Tato monografie je součástí Základu ASPI
 • Zdravotnická povolání - E. Prošková / D. Brůha

Vaše měsíční náklady: 204 Kč
Roční předplatné specializace Zdravotnictví a farmacie: 2 450 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017