Živnostenské právo

Komentáře k předpisům

  • Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - P. Kameník/M. Hrabánková/M. Orlová - průběžná aktualizace  titulu
  • Nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností (278/2008 Sb.) -P. Kameník/M. Hrabánková/M. Orlová
  • Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) - P. Kameník/M. Hrabánková/M. Orlová
  • Živnostenský zákon a předpisy související, s komentářem a judikaturou (455/1991 Sb.) - Nakladatelství Linde - E. Horzinková/V. Urban

 

živnostenské právo

Komentované vzory smluv a podání

  • Živnostenské právo

Vybraná judikatura

  • Vybraná judikatura z oblasti živnostenského podnikání

Vaše měsíční náklady: 82 Kč
Roční předplatné specializace Živnostenské právo: 985 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017