Životní prostředí

Komentáře k předpisům

 • Chemický zákon (350/2011 Sb.) - O. Jarolím
 • Lesní zákon (289/1995 Sb.) - J. Drobník/P. Dvořák
 • Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa (282/1991 Sb.) - J. Jelínková/N. Buchta
 • Zákon o obalech (477/2001 Sb.) - L. Trylč
 • Zákon o obchodování s ohroženými druhy (100/2004 Sb.) - V. Stejskal
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) - V. Stejskal
 • Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí (100/2001 Sb.) - L. Dvořák

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura z oblasti životního prostředí

Monografie

 • Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy - I. Jančářová a kolektiv
  Tato monografie je součástí Základu ASPI

Vaše měsíční náklady: 163 Kč
Roční předplatné specializace Životní prostředí: 1 950 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017