Redakce a kontakty

Spolupracujeme s renomovanými osobnostmi a institucemi působícími (nejen) na poli práva, daní, účetnictví a školství.
Podílíme se na odborných diskuzích a pořádáme semináře a konference. Pro uvedené oblasti aktivně vyhledáváme nové autory a témata a jsme partnerem významných profesních soutěží a ocenění.

PRÁVNÍ OBLAST
Reagujeme na aktuální dění v legislativě a v přinášíme vždy čerstvé a spolehlivé informace.
Zaměřujeme se na přípravu, zpracování a vydávání:

 • komentářů ke kodexům a dalším právním předpisům,
 • vědeckých a praktických monografií na témata ze všech právních odvětví,
 • přehledů judikatur vážících se ke konkrétnímu právnímu odvětví či institutu,
 • právnických časopisů,
 • moderních interaktivních ASPI Navigátorů.

Díky službě ASPI je veškerý náš obsah průběžně aktualizován online.

Šéfredatorka: Iva Rolečková                   
Iva.Roleckova@wolterskluwer.com

 

VYDAVATELSKÉ SLUŽBY
Zajištujeme vydávání:

 • oficiálních sbírek nejvyšších soudů,
 • časopisu Soudce Soudcovské unie ČR a dalších odborných periodik,
 • Stanovisek ombudsmana,
 • Věstníků krajů,
 • příležitostných publikací renomovaných autorů.

Šéfredaktorka: Marie Novotná
Marie.Novotna@wolterskluwer.com

DANĚ A ÚČETNICTVÍ
Zpracováváme aktuální problematiku daní a účetnictví ve formě:

 • online, knižních i časopiseckých výkladů,
 • komentářů daňových a účetních právních předpisů,
 • ASPI Navigátorů (interaktivní průvodce postupy a procesy správy daní),
 • spravujeme odborné portály, které se zaměřují na kvalitní zpracování témat.

Šéfredaktorka: Andrea Doušová
Andrea.Dousova@wolterskluwer.com

PRACOVNÍ PRÁVO, MZDY, PERSONALISTIKA, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, BEZPEČNOST PRÁCE
Zaměřujeme se na kvalitní zpracování uvedených témat ve formě:

 • online, knižních i časopiseckých výkladů,
 • komentářů právních předpisů,
 • ASPI Navigátorů (interaktivní průvodce pracovněprávními postupy a procesy),
 • spravujeme odborné portály, které se zaměřují na rychlou analýzu aktuálních informací.

Šéfredaktor: Petr Řezníček
Petr.Reznicek@wolterskluwer.com

ŠKOLSTVÍ
Organizujeme odborné konference a upozorňujeme na trendy ve vzdělávání.
Zpracováváme aktuální školskou problematiku ve formě online, knižních i časopiseckých výkladů:

 • provozujeme portál Řízení školy online,
 • vydáváme časopis Řízení školy a jeho speciály,
 • ve spolupráci s renomovanými autory připravujeme odborné monografie i praktické příručky.

Šéfredaktorka: Naděžda Eretová
Nadezda.Eretova@wolterskluwer.com