Logo Wolters Kluwer

Cena Wolters Kluwer

Cena Wolters Kluwer se uděluje ročně, významné osobnosti nebo osobnostem z odborné oblasti, kteří přispívají k rozvoji svého oboru, vzdělanosti a kultivaci odborného prostředí v České republice.

„Touto cenou bychom rádi vyzdvihli osobnosti z odborné sféry. Spolupracujeme s téměř 2 000 odborníky napříč různými oblastmi a máme za mnoho let našich zkušeností to štěstí potkávat a pracovat, jak s vynikajícími odborníky, tak skvělými lidmi.  Rozhodli jsme proto každý rok ocenit na základě výběru našich odborných redakcí z kandidátů alespoň jednu osobnost.
Smysl ceny také navazuje na tradici celé skupiny Wolters Kluwer, která více než 180 let nepřetržitě působí v oblasti odborných informací a vzdělávání.“ říká Petr Král

Poprvé byla Cena Wolters Kluwer udělena Prof. JUDr. Stanislavě Černé, CSc. 28. listopadu 2019.

Paní profesorka Černá je přední představitelkou české komercialistiky, dlouholetou vedoucí katedry obchodního práva PF UK v Praze (2005–2019). Je autorkou či spoluautorkou více než 100 odborných prací z oboru obchodního práva. Přednáškovou činnost zaměřuje na právo obchodních společností, se zvláštním zaměřením na právo koncernové.

Medailonek Prof. JUDr. Stanislavy Černé, CSc.

Cena Wolters Kluwer 2019