Insolside

Portál Insolside je určen zejména pro management společností, které jakožto členové statutárních a kontrolních orgánů obchodních společností mají zákonnou povinnost pravidelně provádět testy insolvence.