O časopisu

  • CHARAKTERISTIKA

Časopis Soukromé právo je nástupcem časopisu Rekodifikace & praxe, který nakladatelství Wolters Kluwer vydává pravidelně od ledna 2013. Jak již vyplývá z názvu, jde o soukromoprávní periodikum, ve kterém jsou publikovány příspěvky jak akademického (teoretického) zaměření, tak příspěvky orientované na konkrétní problémy právní praxe. 

Ročně vychází 12 čísel, z toho je letní dvojčíslo (číslo 7-8) monotematicky zaměřeno.

Všechny příspěvky publikované v časopise jsou automaticky zařazeny do ASPI, automatizovaného systému právních informací.

Soukromé právo je jako tištěné periodikum registrováno pod číslem ISSN 2533-4239.

  • REDAKCE


Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3


Tel. 246 040 417, 246 040 444, Fax 246 040 401

www.wolterskluwer.cz

Šéfredaktor:

Mgr. Lucie Horáčková

tel. 246 040 456

Lucie.Horackova@wolterskluwer.com

Redaktor:

Karolína Šnajdrová

  • REDAKČNÍ RADA

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., Ph.D.

Mgr. Lenka Vrzalová

JUDr. Zdeněk Čáp

JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.